Vízia a hodnoty

Byť časťou Božieho hnutia medzi mladou generáciou na Slovensku, ktorá nachádza svoj domov v miestnom cirkevnom zbore a premieňa spoločnosť.

Stratégia

Naše projekty realizujeme vzájomnou spoluprácou medzi Tréningovým centrom Kompas a jednotlivými cirkevnými zbormi, či inými organizáciami pracujúcimi s mládežou, školami, miestnou samosprávou, atď.

História

Tréningové centrum Kompas (TCK) bolo založené v roku 1993, kedy vedúci pracovníci s mládežou z ECAV (SEM), CB, AC a BJB spolu iniciovali vznik siete vedúcich mládežníckej práce a organizácií, ktorú príznačne nazvali nadácia „Sieť“.

Súčasnosť

Služba TCK vychádza z minulosti, zápasí v prítomnosti ale musí pozerať do budúcnosti. V roku 2013 sme došli k poznaniu, že nevyhnutne potrebujeme posilniť rady pracovníkov a misionárov organizácie v prípade, že chceme slúžiť bez už tak nadmieru veľkého tlaku nákladu práce, ktorú nesieme.