O ŠPM

Ako tréningové centrum už vyše 20 rokov vytvárame projekty a programy, ktoré majú jeden jasný cieľ - vychovať ďalšiu generáciu nasledovníkov Krista v cirkvi.

Škola pre pracovníkov s mládežou poskytuje neformálne vzdelanie na obdobie jedného školského roka, kde študent počas svojho štúdia absolvuje 7 predmetov - Budovanie charakteru, Systematickú teológiu, Históriu izraelského národa, Štúdium Biblie, Žiť ako On, Praktické zručnosti v mládežníckej službe a Chodenie s Bohom. Počas celého štúdia má tiež každý študent svojho mentora (jeden z členov TCK), ktorý ho povzbudzuje a usmerňuje v jeho službe na ešte intenzívnejšej úrovni. Okrem toho každý študent absolvuje 3 víkendy, ktoré sú tak trošku špeciálnejšie - jesenná pracovná cesta na Slovensku, zimný tréningový víkend s jeho tímom a jarné dobrovoľníctvo na Konferencií pre pracovníkov s mládežou.

Tento rok je v ŠPM 21 študentov. Veríme, že po jej absolvovaní si Pán Boh týchto ľudí bude používať v budovaní Jeho cirkvi na Slovensku ešte vo väčšej miere, než tomu bolo doteraz.

„ŠPM považujem za rokmi odskúšaný a overený nástroj, ako pomôcť aktívnym mladým ľuďom prehĺbiť v prvom rade svoj osobný duchovný život a potom aj vedomosti a zručnosti potrebné na službu v Cirkvi. Bonusom je možnosť zapojiť sa do ďalších aktivít TCK, prizvať aj svoje spoločenstvo mládeže a prispieť tak k dlhodobému napredovaniu celého cirkevného zboru. Vrelo odporúčam!“
Benjamín Uhrín, vedúci práce s mládežou v Bratskej jednote baptistov

MENTORI A LEKTORI
V roku 2018/2019 sú mentormi a lektormi:
Mark Abrman
Barbora Benešová
Denisa Harčarová
Timotej Hollý
Dana Okoličányová
Draho Poloha
Michal Pončák
Simona Sabová
Zac Shepperson
Daniel Skonc

Na jednotlivé hodiny Systematickej teológie pozývame hostí - teológov a kazateľov z rôznych denominácií. Sme im veľmi vďační za ich ochotu a čas, ktorý venujú vyučovaniu našich študnetov.