EXIT 316

Evanjelizačný a preventívny projekt pre školy a zbory

EXIT 316 je výnimočný projekt. V spolupráci s miestnými zbormi, spoločenstvami, školami, miestnou samosprávou, lektormi, hudobnou skupinou a dobrovoľníkmi sa snaží o prevenciu mladej generácie pred nežiadúcimi vplyvmi v ich živote a tiež širiť evanjelium.

FUSION

Hudobno - dramaticko - mediálny projekt pre mládež

FUSION je evanjelizačný nástroj, ktorý pomáha lokálnym cirkevným spoločenstvám otvárať dvere tínedžerom hľadajúcim svoje miesto v dnešnej spoločnosti. To sa deje za pomoci hudby, rock-pop-gospelového speváckeho zboru, tanca, divadla a iných foriem umenia.

KECY

Konverzačné anglicko - slovenské tábory pre mládež

KECY je evanjelizačná misijná služba. Nie je to iba medzinárodný konverzačný tábor, ale tiež celoročná služba pre lokálne cirkevné zbory. Je to platforma na trénovanie mládežníckych skupín ako robiť relevantne evanjelizáciu, učeníctvo, viesť skupinky, a mentorovať.

KPM

Konferencia pre pracovníkov s mládežou

KPM je konferencia pre pracovníkov s mládežou, má na Slovensku už 20-ročnú tradíciu. Našou víziou je inšpirovať a pomáhať vedúcim mládeží, dorastov, skupiniek a mládežníckych služieb rôznych reformovaných cirkví v našej krajine.

ŠPM

Škola pre pracovníkov s mládežou

ŠPM je vzdelávacím projektom, ktorého zámerom je počas školského roka poskytnúť študentom neformálne vzdelávanie v oblastiach ako Systematická teológia, Stratégia Kristovej služby, Praktické zručnosti v mládežníckej službe,...

ADVANCE

Inšpirácia pre miestne cirkevné zbory

ADVANCE je iniciatíva, ktorej cieľom je pomôcť a inšpirovať miestne zbory smerom ku zdraviu a multiplikácii. Sme presvedčení o významnej úlohe cirkevného zboru v získavaní ľudí pre Krista. Takisto vieme, že mládežnícka služba miestneho zboru sa najlepšie rozvíja v rámci zdravého zboru.