O KECY

Nie je nič lepšie, ako vidieť keď študenti počujú a príjmu evanjelium a pozorovať ako ich následne miestna mládežnícka skupina vedie do rastúceho vzťahu s Kristom, ktorí potom robia podobne aj s ich kamarátmi a blízkymi.

To ponúkajú KECY, evanjelizačná misijná služba. KECY nie je iba tábor, ale tiež celoročná služba pre lokálne zbory. Je to platforma na trénovanie mládežníckych skupín ako robiť relevantne evanjelizáciu, učeníctvo, viesť skupinky, a mentorovať. Taktiež to pomáha mládežníkom nachádzať ich obdarovania, vystrojovať ich k službe, a často to zjednotí tím ľudí, ktorí začnú mládež. Na dosiahnutie tohto cieľa už vyše 10 rokov systematicky pracujeme cez tréningy, návštevy zborov a našou účasťou na týchto táboroch počas leta. Naša organizácia pomohla na Slovensku zorganizovať už vyše 100 KECY táborov. Budúce leto by sme radi videli minimálne ďalších 10.

Hlavný vedúci projektu je Daniel Harčar, ktorému výrazne pomáha Ed Rumbold. Taktiež je požehnaním aj príležitostná pomoc ostatných členov TCK.