O FUSION

Tak trochu iný spevácky zbor!

Fusion je rock-popový spevokol pre mladých od 13-19 rokov. Je to miesto, kde sa môžu študeti naučiť spievať, hrať na hudobnom nástroji, zvučiť, fotiť….

Fusion ponúka priestor pre každého, kto má rád hudbu, špeciálne hudobné nadanie nie je podmienkou!
Je to miesto, kde sa mladí môžu učia vyjadriť samých seba, tímovej práci, hľadaniu odpovedí na životné otázky.

Každý Fusion je kontaktnou aktivitou lokálneho zboru, nie službou TCKompas! Sme tu však preto, aby sme pomohli zaškoliť dobrovoľníkov zapojených v tejto práci.

Akú má formu?
Pravidelné dvojhodinové nácviky jedenkrát do týždňa. Súčasťou sú hry, rozospievanie, nácvik spevu, krátke zamyslenie, občerstvenie.
Funguje na pravidle “nimi a pre nich”. Mladí su povzbudzovaní k postupnému preberaniu zodpovedností a podieľaní sa na príprave a vedení nácvikov. Týmto sa učia nie len “konzumovať” ale viesť.

Workshopy
Každý Fusion okrem pravidelných nácvikov ponúka rôzne workshopy, kde si študenti môžu zdokonaliť svoje zručnosti alebo si vyskúšať niečo úplne nové.

Koncerty
Cieľom nácvikov sú verejné koncerty na dňoch mesta, dňoch rodiny, školách, Vianočné koncerty, a pod.

Fusion4Fusion a Fusiondary
Ide o celoslovenský, resp. medzinárodný festival speváckých zborov Fusion organizovaný raz za rok.


Fusion na Slovensku a v Európe
Doposiaľ sú fungujúce Fusion skupiny v okolitých krajinách ako sú Česko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko, Slovinsko, Lotyšsko, Estónsko a Bulharsko. Skupiny spolupracujú na rôznych úrovniach, čím je veľká príležitosť k medzikultúrnym prepojeniam.

Na Slovensku momentálne fungujú alebo sa pripravujú na svoj štart:
Banská Bystrica od r. 2011 (Cirkev bratská)
Bratislava mesto od r. 2012 (Bratská jednota baptistov)
Bratislava Rača od r. 2015 (Kresťanské zbory)
Obišovce od r. 2015 (ECAV)
Levice od r. 2018 (Cirkev bratská)
Dolný Kubín od r. 2018 (Evanjelická cirkev metodistická)

Video

Fusion SK promo video 2014

FUSION TABORY