O EXITe

Názov projektu EXIT 316 jednak pripomína diaľničné zjazdy – exity ako príležitosti k odbočeniu z hlavného prúdu, jednak odkazuje na 3. kapitolu a 16. verš Jánovho evanjelia, ktorý hovorí o Božej láske. A tá je naším východiskom.

EXIT 316 je výnimočný projekt. Jeho nosnou časťou je EXIT Tour. V spolupráci s miestnymi zbormi, spoločenstvami, školami, miestnou samosprávou, lektormi, hudobnou skupinou a dobrovoľníkmi, sa snaží o prevenciu mladej generácie pred nežiadúcimi vplyvmi v ich živote a tiež šírenie evanjelia.

V rámci vyučovania ponúkame školám výchovno-vzdelávací preventívny program. Prostredníctvom odborných prednášok im chceme pomôcť poučiť študentov o problémoch, ktoré sa ich každodenne dotýkajú. Naším spoločným cieľom je, aby mladí ľudia mohli vo svojom živote spoznať alternatívy a východiská zo situácií v ktorých sa nachádzajú. Túžime taktiež po tom, aby našli trvalé a skutočné životné hodnoty vo viere v Ježiša Krista. Každodenne popoludní spoločne pripravujeme rôzne aktivity pre všetkých študentov a na konci týždňa v spolupráci s mestom organizujeme výchovno-evanjelizačný koncert.

Časťou EXIT 316 nie je len týždňový projekt, ktorý nazývame EXIT Tour, ale predchádza mu dlhá príprava a tréningy, ktoré nazývame EXIT Turbo. Projekt tiež nekončí posledným EXIT Tour koncertom, ale pokračuje pravidelnou následnou prácou. Tá môže prebiehať v rôznych formách, napríklad aj prostredníctvom EXIT Klubov. Pre tieto sme vytvorili pracovné materiály spolu s EXIT 316 TV reláciou pre mladých.

EXIT 316 je projektom, ktorý nielen jedinečne otvára a rozvíja vzťahy medzi zbormi, školami, mestom, študentmi, ale ktorý inšpiruje, pomáha a buduje cirkev, spoločenstvo v jej poverení ísť a hlásať evanjelium a následne sa o ľudí starať a viesť ich k duchovnej zrelosti.