Zdravý chaos

Fusion Bratislava
09. Sep | Draho | Akcie | FUSION

Hudba, zábava, tvrdá práca, survival, koncert, nácviky, objavenie nových talentov, rozhovory, Boh, modlitby, študenti, dráma, dobrovoľníci, entuziasmus, tanec, zmena života, otázky, radosť, priateľstvá...

Všetky tieto slová by mohli slúžiť na zachytenie Fusion tábora, a predsa je tak ťažké ho popísať.

Čo ho robí takým výnimočným?

Ľudia!

Študenti, ktorí sa rozhodnú prísť a vyskúšať niečo nové.

Dobrovoľníci, ktorí obetujú zo svojho času a financií, aby mohli slúžiť Bohu a ostatným.

Toto bol náš tretí tábor. Tento rok sme mali viac mladých ľudí z nášho Fusion a mládeže po prvý krát slúžiacich v rôznych oblastiach – príprava dekorácii, zážitkových večerov, moderátorov, zvukárov a médiá chlapov. Možno to miestami bolo viac chaotické ako inokedy, ale nazývame to zdravým chaosom, pretože takto to bol tábor pre študentov pripravený samotnými študentmi.

Teší nás, že Fusion je miestom, kde mladí niečo zažijú, naučia sa a potom to prevezmú a posunú na novú úroveň grin

Galéria