Zacielení muži, dievčatá nad korále a to, čo máme v krvi

29. Sep | Daniel Skonc | Novinky | Články | KPM

Konferencia pracovníkov s mládežou (KPM) je jedným z projektov Tréningového centra Kompas a jej víziou je trénovať, inšpirovať a pomáhať mládežníckym vedúcim pri výchove ďalších nasledovníkov Krista v Cirkvi. Tento rok KPM zažíva vymodlený rozkvet. Prvýkrát vo svojej 24 ročnej histórii sa počas roka neodohrala len jedna udalosť, ale tri konferencie. Spolu zasiahli vyše 1000 účastníkov a plány sú ešte odvážnejšie.

Prvá z konferencií sa odohrala v aprílovej Žiline. Keďže KPM je zameraná hlavne na vedúcich mládeží, dorastov, skupiniek a iných služieb vrámci domácich zborov, cítili sme potrebu oddeliť týchto vedúcich od ostatných účastníkov, aby vyučovanie na KPM mohlo byť presnejšie smerované priamo na ich potreby. Aby však aj ostatní fanúšikovia KPM mohli rásť a zažívať spoločenstvo, vytvorili sme ďalšie 2 konferencie o pár mesiacov neskôr. Téma tohtoročnej KPM Klasik niesla názov “Máš to v krvi”. Rozprávali sme sa o dvoch “typoch” krvi, ktoré máme. V tele nám totiž kolujú gény našich pozemských otcov ale čo je ešte dôležitejšie, vďaka Ježišovi máme v krvi aj gény nášho nebeského Otca. V prvej časti konferencie sme sa učili o identite, láske, potešení a mieste, teda o štyroch charakteristikách otcovstva, ktoré chce náš Nebeský Otec dokonalo naplniť. Vychádzali sme z Matúšovho evanjelia 17. kapitoly a hovorili sme o problémoch, ktoré môžu vzniknúť, ak sme v nejakej z týchto štyroch oblastí dostali dobré dary alebo na druhej strane nedostatok od pozemských otcov. V druhej časti konferencie sme sa na hlavných programoch mohli učiť od šiestich rôznych pastierov. Snažili sme sa pochopiť ako máme odovzdávať Otcovo pastierske srdce ľuďom, o ktorých sa staráme. Počúvali sme napríklad o tom, ako byť pastierom vo vlastnej rodine, ako otvoriť svoj domov pre naše ovečky, akú silu majú príhovorné modlitby, či ako sa starať o ľudí v bolesti a v tme.

Ďalšie dve dcérske konferencie, KPM extra, sme zamerali špecificky na mužov a dievčatá. Odohrali sa simultánne v septembri a trvali intenzívnych 24 hodín. Mužská konferencia prebehla v Liptovskom Mikuláši a bola zameraná na mužov od 15 do 23 rokov. Jej názov bol “Zacielený”. Muži vychádzali zo Skutkov apoštolov, kde ľud položil Petrovi a apoštolom otázku : “Mužovia, bratia, čo máme robiť?” Snažili sa apelovať na správny životný smer, mužskú aktívnosť namiesto pasivity a cielené nasledovanie Krista. Vatra, kebaby a lukostreľba boli dôkazom stretnutia výlučne mužského osadenstva. Dievčenská konferencia s názvom “Nad korále”  sa uskutočnila v Prešove a jej cieľová skupina boli dievčatá vo veku 13 až 23 rokov. Dievčatá sa spolu pozreli na 3 zložky ich životov, na ne samé a ich hodnotu, ktorú majú vďaka Stvoriteľovi, na Ježiša, ktorému sa oplatí zveriť svoj život do rúk a na ľudí okolo nich - ktorým môžu svedčiť. Na dievčatá čakali aj príjemné prekvapenia ako piknik v záhrade, kaviareň či spoločné pozorovanie východu slnka, ktoré spravili z “Nad Korále” neopakovateľný zážitok. Oboch KPM extra sa dokopy zúčastilo takmer 400 účastníkov a my máme vieru, že tam sa to nekončí.

Veríme, že KPM nie je len konferenciou, ale kristocentrickým hnutím, ktoré mení Slovensko. Sny sú ešte väčšie. Budúci rok plánujeme totiž až štyri konferencie! Téma, cieľová skupina a miesto zatiaľ ostávajú tajomstvom, ale tajomstvom nie je naša potreba vašich modlitieb a spoločného zápasu pre túto krajinu. Budeme veľmi radi ak sa stanete súčasťou hnutia KPM. Vaše povzbudzovanie mladých ľudí vo svojom okolí, aby sa KPM zúčastnili a vaše modlitby sú pre nás cennou pomocou v boji za Konferenciu pracovníkov s mládežou 2017.

Galéria