Z dobrého na lepšie

Tréningový víkend tímov 2014
01. Mar | PMx | Akcie | ŠPM

Všetko sa to začalo na Valentína. 70 ľudí slúžiacich v 13 rôznych tímoch z celého Slovenska (Kežmarok, Bratislava, Veľký Krtíš, Košice, Levice, Obišovce,...) sa stretlo spolu v Tréningovom centre Kompas na TVT s názvom Z dobrého na lepšie.

Piatkový program sme odštartovali dobrodružnou aktivitou v Žiline, vďaka ktorej sme si mohli uvedomiť, že každý z nás je v tíme dôležitý. Na príklade Nehemiáša sme sa učili, ako byť zapálení pre úlohu (službu), do ktorej sme povolaní a ako zapáliť aj ostatných.

Počas celého víkendu sme zažili kopec tém, iniciatív, teambuildingových aktivít, ale bol aj čas na hodnotenie našej služby v tíme.

Tu je niekoľko hodnotení:

„Veľmi vám ďakujem za úžasný čas, bolo to pre mňa obohacujúce a povzbudzujúce.“
„Všetko spolu dobre ladilo. Veľmi užitočná bola Peťova téma a rozdelenie spoločenstva do kruhov.“
„Najviac sa mi páčila aktivita Zuzky Potockej. Ukázala prácu v tíme. Ako to je bez komunikácie.“
„Buďte verní v službe, ktorú robíte, lebo je vidieť aké ovocie to prináša.“

Galéria