ŠPM 2.0 - “Žiť ako On”

28. May | Denisa | Akcie | ŠPM

Počas roka absolvoval tím TCKompas 6 stretnutí: 3 v ECAV Banská Bystrica a 3 v ECAV Nové Mesto nad Váhom. Uplynulý víkend nás čakalo posledné – siedme - v Žiline, na ktoré prišli oba tímy naraz.

A dnes, s odstupom pár dní, sa tešíme z požehnania, ktoré spoločný čas priniesol. Spoločenstvo s bratmi a sestrami, slúžiacimi tomu istému Kráľovi, bolo veľkým požehnaním. Modlíme sa, aby to nebola iba víkendová inšpirácia, ale bratsko-sesterské partnerstvo – slúžiac bok po boku pre Jeho kráľovstvo i keď vzdialení niekoľko desiatok kilometrov.
Čo sme celý víkend robili? Uctievali piesňami a študovali Božie Slovo. Pozerali sme sa späť na uplynulý rok a ďakovali za to, kde sme videli Pána Boh konať. Uprostred ruchu skúškového a maturitného obdobia sme sa zastavili a skúmali svoje srdcia. Pozerali sme aj vopred: ako nasledovať Krista lepšie a ako slúžiť efektívnejšie?
Veľmi vzácne bolo počas programu i cez prestávky sledovať, ako sa ľudia, ktorí sa predtým nepoznali, rozprávajú, zoznamujú, pýtajú sa otázky: „A vy toto na vašom doraste ako riešite?“, zdieľajú skúsenosti a nápady, učia sa od seba navzájom. Spolu sme tiež navštívili mládež ECAV v Žiline, kde s nami miestni vedúci ochotne zdieľali to, ako funguje ich tím, ako robia dorasty, atď.
Pre náš tím TCKompas bolo veľmi povzbudzujúce pozrieť sa späť a vidieť zmeny, posuny vpred, ktoré sa v životoch našich študentov a ich tímov udiali a dajú.
Školský rok pre tohtoročnú Školu pre pracovníkov s mládežou sa teda skončil počas uplynulého víkendu. Ani my, ani naši študenti však nemajú prázdniny. Sú tu stratení ľudia a my im chceme prinášať evanjelium Ježiša Krista.

“Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má aj sám žiť tak, ako žil On.” 1. list Jánov 2,6

Galéria