ŠPM 2.0 - O krbe, miestnostiach nášho srdca a prekvapení v kvetináči

26. Jan | Denisa | Akcie | ŠPM

Ďalší ŠPM víkend v Banskej Bystrici:  o krbe, miestnostiach nášho srdca a prekvapení v kvetináči

Dni 16.-18. januára sme znovu strávili v Banskej Bystrici s tímami dorastu a mládeže v evanjelickom zbore. K Denise, Danielovi a Miriam sa tentokrát pridali aj Evka so Zuzkou. Piatkové „turné“ sme začali na doraste, kde sa rozprávalo o emóciách, pokračovali sme krátkym stretnutím mládeže s chválami a zdieľaním sa o druhej kapitole listu Hebrejom, a potom sme sa už pripojili k modlitebnému stretnutiu v rámci Aliančného modlitebného týždňa. Ani tým však deň ešte neskončil: oba tímy sme viedli pri premýšľaní nad tým, aká je vízia ich služby, aké kroky robia či potrebujú robiť na to, aby ju dosiahli.

V sobotu sme sa vo vyučovaní nevenovali žiadnym metódam ani technikám mládežníckej práce, ale našim srdciam, pretože mládežnícky vedúci musí byť Boží a rásť do dospelosti v Kristovi. Denisa v úvode hovorila o tom, že ak chceme prinášať ovocie, musíme byť zakorenení v Kristovi a odovzdať mu každú časť nášho srdca. Pre lepšiu názornosť sme naše srdce prirovnali k bytu a jednotlivé jeho oblasti k miestnostiam v ňom. V knižnici sme hovorili o tom, že starý človek so svojimi zaužívanými zvyklosťami musí ísť preč. Herňa znamenala vplyv kamarátov a lákadiel sveta. V jedálni sme sa pozreli na to, čím sa sýtime a či je naozaj naším pokrmom „činiť Božiu vôľu“, ako to povedal Ježiš. V dielni sme sa zamýšľali nad tým, ako používame svoje talenty a či ich používame na budovanie Jeho kráľovstva. Šatník symbolizoval akúsi trinástu komnatu v našim živote a to, že Kristus nie je len hosť v našom príbytku, ale je majiteľom, a preto v našom živote nemôže byť nič, čo by Mu nebolo podriadené. Večer sa k nám pripojil Draho Poloha so svojimi deťmi a viedol nás do uctievania.

Sme radi, že počas zdieľania sme smeli počúvať, ako Pán Boh cez vyučovanie k členom tímov hovoril, ako menil ich srdcia. Aby sme na to nezabudli, každý si zasadil do kvetináčov semienka rastlinky, ktoré by v správnom čase mali vyrásť a zakvitnúť. Modlíme sa za každého jedného účastníka tohto víkendu ŠPM, aby aj ich životy zakvitli, keď budú pevne zakorenení neustále zostávať v Kristovi a prinášať ovocie na Božiu slávu.

Bolo pre nás radosťou nielen vyučovať, ale spoznávať tímy pri aktivitách či zohrievaní skrehnutých rúk okolo krbu. Tešíme sa z toho, že aj takto smieme byť súčasťou budovania Božieho kráľovstva v Bystrici a tešíme sa na marec a ďalší spoločný víkend.

Galéria