ŠPM 2.0 - V Banskej Bystrici

27. Nov | Denisa | Akcie | ŠPM

Aj keby sme na mládeži mali 99 mládežníkov, tak Ježišovi by stále záležalo na tom jednom človeku, ktorý by tam chýbal. „Lebo nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí.“ Lk.5:31.

V piatok, 21.októbra, sme začali ďalšiu časť Školy pre pracovníkov s mládežou. Tentoraz v Banskej Bystrici. Autom sme dorazili z ďalekého Prešova v trojčlennom zložení, Denisa, Miriam a Daniel. V sobotu sa k nám pridal Zac a neskôr aj Josh. Hneď v piatok sme zažili spoločné stretnutie mládežníkov ale aj mladších zo zboru. Janka, vedúca práce s dorastom, hovorila na téme o tom, že aj keď sú naše životy zašpinené od hriechu, tak stále tu je záchrana. Ježiš Kristus je tou záchranou. S Ním môžeme začať naše životy odznova, s čistým štítom a naše hriechy nám môžu byť odpustené.

V sobotu sme sa zahĺbili do štúdia Ježišovho života a Jeho služby tu na zemi. Najprv sme počuli o tom, ako Ježišovi záleží na každom jednotlivcovi. Zac hovoril o podobenstve O stratenej ovečke. Aj keby sme na mládeži mali 99 mládežníkov, tak Ježišovi by stále záležalo na tom jednom človeku, ktorý by tam chýbal. „Lebo nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí.“ Lk.5:31. Daniel a Denisa učili o tom, ako Ježiš povolával svojich učeníkov a ako dával správne výzvy do ich životov, ale aj do životov všetkých ľudí, s ktorými sa stretol. V štúdiu Ježišovej služby chceme pokračovať aj na všetkých ďalších stretnutiach, keďže Ježiš je tým najlepším učiteľom a príkladom pre naše životy.

Popoludní sme sa tiež naučili čosi o nás samých vďaka testu osobnosti. Niektorí z toho vyšli ako levi, iní ako tulene, bobri či zlatí retrieveri. Tiež sme si trochu zasúťažili v uliciach Banskej Bystrice a skúsili sme si, aké je to pracovať v tíme pod časovou tiesňou a stresom. Všetci to ale zvládli vynikajúco.

Banskú Bystricu a túto mládež budeme navštevovať počas celého školského roka. Pevne veríme a modlime sa, aby naša službu priniesla dobré a trvácne ovocie a, hlavne, aby sme pomohli a inšpirovali ďalších ľudí v službe Ježišovi Kristovi.

Galéria