ŠPM 2.0 - Budujeme základy

10. Dec | Denisa | Akcie | ŠPM

„Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť.“ Ján 15:5
Deň sv. Mikuláša sme strávili s našimi bratmi a sestrami v Novom Meste nad Váhom.

V rámci programu Škola pre pracovníkov s mládežou sme v tomto školskom roku už po druhýkrát navštívili zbor v Novom Meste. Tentoraz vo väčšej zostave ako naposledy. Už ku tradičným členom Denise, Miriam a Danielovi sa pridala Darinka Malá aj Šimočkovci, Jany a Lenka.

Už v piatok nás privítali niektorí mládežníci spolu s bratom farárom a všetci sme boli súčasťou stretnutia dorastu. Bolo skvelé vidieť, ako stále viacerým mládežníkom záleží na tom, aby boli účastní aj na stretnutiach s dorasťákmi a s konfirmandmi. Veríme, že osobné vzťahy môžu veľmi uľahčiť dorasťákom, aby chceli prichádzať aj na mládeže a aby ich túžba poznávať Ježiša Krista a Božie slovo rástla.

Po krátkom spánku nás všetkých čakal náročný deň. Od 9:00 prebiehalo vyučovanie s názvom Budovanie základov. Najprv sme sa pozreli na jednotlivca a potom na službu s mládežou ako celok. Uvedomili sme si, že každý služobník by mal prejsť 3 krokmi. Budovanie charakteru, zažiť povolanie do služby a zmocnenie na vykonávanie tejto služby, ktoré prichádza len skrze osobný vzťah s Ježišom Kristom. Nikdy nesmieme povýšiť našu službu nad vzťah so samotným Bohom. Ježiš to povedal jasne, keď hovoril svojim učeníkom o vínnom kmeni.

„Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť.“ Ján 15:5

Pokračovali sme základnými kameňmi našej služby. Spolu sme hovorili o Božom slove, modlitbe, vízii našej služby, správnom porozumení osobe Ježiša Krista, láske v spoločenstve a napokon aj o vzťahoch s ľuďmi, ktorí sú v našom spoločenstve noví a o prijímaní týchto ľudí.

V nedeľu ráno sme boli na službách Božích s prisluhovaním Večere Pánovej a odovzdali sme naše hriechy pod Ježišov kríž. Odchádzali sme veľmi povzbudení mládežníkmi a ich rodinami. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s našimi priateľmi z Nového Mesta nad Váhom už budúci týždeň, kedy oni pre zmenu navštívia východ Slovenska, konkrétne Prešov, a tiež na ďalšom ŠPM, ktoré sa uskutoční vo februári.

Galéria