Slávnostné ukončenie ŠPM 2013/14

18. Jun | PMx | Akcie | ŠPM

„Keby som prepadol, môžem ísť na ŠPM znova? Lebo ak áno, tak to ešte zvážim.“ - bola reakcia jedného zo študentov, keď sme sa chystali na posledné stretnutie Školy pre pracovníkov s mládežou (ŠPM) v tomto školskom roku.

Slávnostné ukončenie sa konalo v Liptovskom Trnovci 8. júna 2014. Okrem študentov a mentorov sa ho zúčastnili aj niektorí z rodičov, čo bolo pre nás a isto aj pre nich nesmiernym potešením a povzbudením. Spoločne sme mohli chváliť Pána Boha za to, čo vykonal v životoch našich študentov počas tohto roka: ako ich viedol, budoval a oni mohli rásť.

Ktosi mi povedal, že to hovoríme každý rok, keď skončí ŠPM, avšak nemôžem si to odpustiť ani tentokrát: bol to výnimočne dobrý rok a sme na našich milých študentov veľmi hrdí.

Radi by sme vám predstavili našich absolventov a témy ich záverečných prác.

Gajdošová Andrea - OSOBNOSŤ ČLOVEKA V RUKÁCH JEŽIŠA
Hrivnák Miro - JE UNAVENÝ A ČO S NÍM
Hrubová Michaela - AKO PRINIESŤ EVANJELIUM SVOJIM ŠTUDENTOM
Jenčová Zuzka - SLUŽBA DIEVČATÁM A JEJ ŠPECIFIKÁ
Kocúrová Hanka - AUTORITA V DORASTOVOM TÍME
Kožlej Marek - IDENTITA V BOHU
Leláková Katarína - ČAS MILOSTI
Lengyelová Zuzka - MLÁDEŽ- MIESTO PRE NASLEDOVNÍKA KRISTA AJ NEZNOVUZRODENÉHO ČLOVEKA
Linkeschová Miriam - AKO POUŽÍVAŤ SOCIÁLNE MÉDIÁ NA PRIBLÍŽENIE SA MLADÉMU ČLOVEKU TEJTO DOBY, A TAK ŠÍRIŤ BOŽIE KRÁĽOVSTVO
Liptáková Lenka - POKÁNIE - VÝZNAM PRAVIDELNÉHO SKÚMANIA SRDCA U MLÁDEŽNÍCKEHO PRACOVNÍKA
Olejárová Marianka - ŽIVOTNÝ ŠTÝL PRACOVNÍKA S MLÁDEŽOU
Pončák Michal - EXPEDÍCIA POMERENKE
Prišťák Ján - DEKALÓG – JEHO EXEGÉZA, VÝKLAD, POROZUMENIE A APLIKÁCIA V KONTEXTE PRÁCE S MLADŠÍM DORASTOM
Uhrinová Kika - PREHLBOVANIE KOMUNITY NA MLÁDEŽI ZA ÚČELOM BUDOVANIA VZŤAHOV
Valovič Pavol - IDENTITA A ZÁKERNÝ ÚTOK NA ŇU

Galéria