Mám to v krvi, máš to v krvi!

12. Apr | Daniel Skonc

10. apríla 2016 sme zavŕšili 24. ročník Konferencie Pracovníkov s Mládežou (KPM), nesúcu tento názov.

K výberu tejto témy nás viedlo viacero vecí. V krvi totiž máme akoby dva druhy krvi. Nesieme si tam gény našich pozemských otcov, ale čo je ešte dôležitejšie, vďaka Ježišovi máme v krvi aj gény nášho nebeského Otca. V prvej časti konferencie sme sa učili o identite, láske, potešení a mieste, teda o štyroch charakteristikách otcovstva, ktoré chce náš Nebeský Otec dokonalo naplniť. Vychádzali sme z Matúšovho evanjelia 17. kapitoly a hovorili sme o problémoch, ktoré môžu vzniknúť, ak sme v nejakej z týchto štyroch oblastí dostali dobré dary alebo na druhej strane nedostatok od pozemských otcov. Počas piatkového dňa sme prechádzali cez rôzne „ochorenia“ srdca, ktoré mohli vzniknúť cez zranenia, neodpustenie, klamstvá od rôznych ľudí, niekedy práve tých najbližších. Tomu sme v piatok venovali osem rôznych seminárov.

V druhej časti konferencie sme sa na hlavných programoch mohli učiť od šiestich rôznych pastierov. Snažili sme sa pochopiť ako máme odovzdávať Otcovo pastierske srdce ľuďom, o ktorých sa staráme. Koniec koncov, máme to predsa v krvi. Taktiež sobotňajšie semináre boli designované tak, aby sme nimi mohli pokryť čo najobšírnejšie množstvo ovečiek o ktoré sa staráme. Počúvali sme napríklad o tom, ako byť pastierom vo vlastnej rodine, ako otvoriť svoj domov pre naše ovečky, akú silu majú príhovorné modlitby, či ako sa starať o ľudí v bolesti a v tme.

Konferencie sa celkovo zúčastnilo 670 ľudí, pre ktorých sme mali pripravené štyri špeciálne prvky konferencie. S identitou, ktorú dostávame od Otca súviselo darovanie krvi, ktoré prebehlo v piatok ráno. Záujem vyše päťdesiatich ľudí prekvapil aj samotnú transfúznu stanicu, ktorí také množstvo krvi ani neboli schopní naraz odobrať. Celkovo sa na KPM darovalo 7560 ml krvi, čo môže veľmi pomôcť až 54 ľuďom.

V súvislosti s láskou, ktorú môžeme od Otca prijímať a odovzdávať ďalej sme pre nocľaháreň SV. Vincenta de Paul vyzbierali 243 ks ponožiek, ktoré môžu veľmi pomôcť predajcom Nota Bene v zimných mesiacoch.

So zaľúbením súvisela kaplnka, ktorá bola navrhnutá so zámerom priblížiť Otcovo zaľúbenie v nás najrôznejšími spôsobmi, a to cez krásne prostredie až po verše, ktoré si účastníci mohli v kaplnke všímať všade navôkol. Napokon Otcov dar miesta a zodpovednosti pre náš život sme transformovali do 371 balení rôznych semiačok, ktoré mohli účastníci priniesť a tak pomôcť neúplným rodinám z OZ Misia Mladých vypestovať si samostatne vlastnú obživeň.

To, že KPM bolo požehnaním aj pre našich drahých účastníkov sme mohli čítať už o pár hodín v dotazníkoch.

„Veľmi by som chcela povzbudiť dievčatá v mojom okolí, o ktorých viem, že majú pocit, že nie sú dosť dobré pre nikoho a že nie sú nikým milované. Pán Boh mi zlomil srdce aj pre mojich spolužiakov. Namiesto posudzovania by som sa chcela na nich pozrieť Božími očami a milovať ich.“

„Boh sa dotkol môjho srdca. Usmernil ma v mojom pastierstve. Ukázal, čoho sa vzdať.“

„Úplne konkrétne ma Boh učil o tom, že je Otec. Pred KPM som sa cítil tak, že stagnujem vo vzťahu s Ježišom a teraz sa niečo mohlo, mohol som vyznávať staré hriechy. Bolo to veľmi dobré a verím, že budem môcť zažívať Otca práve takto , v každodennom živote.“

„ Pred tým, než som prišla na KPM , ani som netušila, koľko vecí je v mojom srdci, ktoré tam nemajú byť. Tento čas bol pre mňa vzácny, lebo Boh hovoril priamo ku mne, vyliečil moje srdce a ukázal mi, kto pre Neho som. Viem, že som Jeho poklad a rany od pozemského otca, alebo kohokoľvek iného nezmenia Jeho vzťah a lásku ku mne.“

Galéria