KPM 2014 je tu!

3.-6.apríl 2014, Dom odborov v Žiline.
07. Feb | PMx | Novinky | KPM

Minulý rok sme oslávili 20. výročie našej Konferencie pre pracovníkov s mládežou a úprimne, sme aj trochu zvažovali, čo ďalej…pokračovať? Dať si rok prestávku a nabrať nový dych? Pokračovať vôbec?

Rozprávali sme sa v teame medzi sebou navzájom, modlili sa a pýtali Pána Boha, pýtali sa aj niektorých z vás, našich drahých pracovníkov s mládežou priamo tam, v teréne. A keď si pozeráte túto stránku, asi už viete, aké rozhodnutie nakoniec padlo.

Možno raz koniec našej KPM príde, ale určite to nebude v roku 2014! Aj tento rok chceme spolu vytvoriť spoločenstvo, v ktorom sa budeme vzájomne inšpirovať a učiť.

Online registráciu nájdete na http://kpm.tckompas.sk/

Video


Galéria