Hore nohami

KECY tréningový víkend tímov 2014
19. May | PMx | Akcie | KECY

Tréning pre všetky KECY tímy na Slovensku organizuje TCKompas každoročne. Aj tento rok sme sa stretli v Žiline, a to cez víkend od 25. do 27. apríla. V lete sa na Slovensku bude konať 10 KECY (americko-slovenské konverzačné) táborov, 2 FUSION (hudobné) tábory, 1 EDGE (športový) tábor.

Tento tréningový víkend tímov bol zameraný na KECY, a preto prišlo do Žiliny 10 tímov z celého Slovenska. Bol to veľmi intenzívny víkend. Príprava tábora KECY je v podstate na pleciach lokálneho zboru a konkrétneho tímu ľudí zapojených v tomto projekte. My v TCK iba chceme trénovať, inšpirovať a pomáhať aj k tomu, aby títo ľudia v jednotlivých zboroch na Slovensku vedeli čo najefektívnejšie využívať nástroj KECY pre budovanie cirkvi a zároveň ich mládeži, či zboru.

Počas tréningu sme týmto tímom priblížili a vysvetlili tohtoročnú témú: Upside Down (hore nohami). Taktiež sme tímy trénovali prakticky v oblasti vedenia tímu, či vedenia jednotlivých zodpovedností na táboroch. Diskutovali sme o rôznych vylepšeniach a budovali spoluprácu. Samozrejme, sme kládli dôraz na postoj v službe a pripomínali si, že my (vedúci) sme tí služobníci pre našich študentov na tábore, v mládežiach, v mestách.

Celý víkend bol veľmi milým stretnutím ľudí s jednotným cieľom: získavať mladých ľudí vo svojom okolí pre Krista. Veľmi sa tomu tešíme a veríme, že ich služba prinesie veľa ovocia.

Galéria