Ešte jeden Fusion v Bratislave?

Príprava nového Fusion.
22. Nov | Draho | Akcie | FUSION

V nedeľu 23.novembra veľká časť našej Fusion zostavy zavítala do Kresťanského zboru v Rači v Bratislave.

Podobne ako v Drienovskej Novej Vsi, aj tu sme mali príležitosť predstúpiť pred zbor a predstaviť im službu Fusion, službu zameranú na zasiahnutie mladej generácie v ich okolí prostredníctvom hudby či inej formy umenia.

Začali sme spoločným vzdávaním vďaky nášmu Spasiteľovi. Potom nás Draho viedol do Božieho Slova, ako Pán Ježiš poslal svojich učeníkov (teda nás) ísť a činiť ďalších učeníkov. Spomenul aj prirodzený ľudský strach, ktorý s touto výzvou často ide ruka v ruke, ale aj radosť z toho, keď napriek strachu dokážeme vykročiť z loďky a v poslušnosti ísť za Jeho volaním.

A napokon sme veľmi konkrétne priblížili ľuďom zo zboru čo Fusion je, ako vyzerá, čo taká služba obnáša.
Jedna vec je mať pripravenú prezentáciu. Iná vec je, keď súčasťou prezentácie sú ozajstní (živí) ľudia, ktorí povedia svoju časť príbehu. Aké potešenie počúvať Miriam, keď vravela ako ju služba vo Fusion posúva vo vzťahu s Bohom, ako si uvedomuje, že táto forma obete stojí za to! Som nesmierne vďačná za Mareka či Viki, ktorí priblížili pohľad z druhej strany mince - oni ako študenti, ktorým slúžime.

Spoločná hodinka ubehla veľmi rýchlo. Vládla dobrá atmosféra, a aj na základe otázok z davu sme mohli vidieť, že zbor sa modlí, hľadá a rozsudzuje ako najlepšie môžu slúžiť ľuďom vo svojom okolí a ako im priniesť evanjelium. A o to predsa ide!

Veľmi sa tešíme na spoluprácu a najmä na ovocie - zmenené životy a rast kráľovstva!

Galéria