ŠPM 2.0 - Cieľ činenia učeníkov

10. Mar | Denisa | Akcie | ŠPM

Keď niekam ideš a nemáš jasne určený cieľ, ťažko zistíš, či si tam už dostal, alebo si úplne zablúdil.

Veľmi podobné je to aj s činením učeníkov. Ak nemáš jasný cieľ, do ktorého chceš, aby sa tvoji učeníci dostali, môže sa ľahko stať, že odbočíš z cesty. A presne o tomto sme sa učili na treťom ŠPM 2.0 v Banskej Bystrici.

S dorastovým a mládežníckym tímom sme sa venovali 4 oblastiam, v ktorých by sme chceli vidieť našich učeníkov rásť.

1. Vínna ratolesť – Ježiš hovorí, že na to, aby sme mohli čokoľvek robiť, potrebujeme zotrvávať na vínnom kmeni, ktorým je On sám. Kde čerpáš svoje sily? Kde je tvoj zdroj? V Ježišovi alebo niekde inde?
2. Soľ a svetlo – V tomto svete si nežijeme len sami pre seba, ale naša viera má byť svedectvom pre ľudí okolo nás. Máme byť svetlom v tme. Vedia ľudia okolo teba, že si kresťan? Vidia to na tvojich postojoch, slovách, skutkoch?
3. Rybár ľudí – Boli sme povolaní k tomu, aby sme činili ďalších učeníkov. Aby sme strateným hovorili o nádeji a milosti v Ježišovi Kristovi. Nechávaš si dobrú správu (evanjelium) pre seba alebo bojuješ o to, aby ľudia okolo teba spoznali Spasiteľa?
4. Pastier – V Jánovom evanjeliu v 10. kapitole sa píše o dobrom Pastierovi. Dobrý Pastier sa stará o svoje ovečky, pozná ich po mene, kladie za nich život. A tie ovečky poznajú Jeho hlas a nasledujú Ho. Staráš sa osobne o ľudí, ktorí prichádzajú na dorast či na mládež? Záleží ti na nich? Si ochotný pre nich obetovať svoj čas, svoje pohodlie?

Keď sa pozriem na tieto 4 charakteristiky, som takýmto učeníkom? Činím učeníkov, o ktorých sa dá povedať, že sú vínnou ratolesťou, soľou a svetlom, rybárom ľudí a pastierom?

Galéria