ŠPM 2.0 - Ako by si chcel vidieť svoj dorast/mládež o 5 rokov?

20. Feb | Denisa | Akcie | ŠPM

Ako by si chcel vidieť svoj dorast/mládež o 5 rokov? Čo preto môžeš už urobiť tento týždeň?

Tretia návšteva Nového Mesta sa blížila a my sme sa už nevedeli dočkať. No zároveň sme boli aj trocha smutní, lebo sme vedeli, že toto je posledné ŠPM 2.0, na ktoré cestujeme do NM. Najbližšie sa stretneme na spoločnom ŠPM spolu s tímom z Banskej Bystrice v Žiline.
V piatok sme po doraste začali súťažou v rôznych kategóriách proti sebe v tímoch a hneď po nej sme sa pustili do práce. Snažili sme sa odpovedať na otázky, kde vidíme náš dorast/mládež o päť rokov, čo by tam nemalo chýbať, koľkí ľudia tam budú, čo budú robiť,... Postupne sme sa z tejto otázky presunuli na to, ako by vyzeral ideálny stav na našej mládeži. Pokúsili sme sa naformulovať základnú víziu mládeže na základe našich očakávaní a načrtli sme, akú by sme mali zvoliť stratégiu, aby sme dosiahli daný stav. Po vyčerpávajúcej piatkovej diskusii sme sa v sobotu zamýšľali nad tým, ako do toho celého môžeme byť zapojení my. Vyhodnocovali sme test našich obdarovaní a čítali biblické texty, kde sa o nich píše. Ako sme sa tak zamýšľali a objavovali, akými darmi a schopnosťami sme obdarovaní, premýšľali sme aj nad tým, ako to môžeme viac využívať. Študovali sme text o hrivnách, ktoré rozdal Pán pred odchodom svojim sluhom. Popri tom sme sa zamýšľali, ako byť verným sluhom, ktorý spravuje zverené talenty a ako tieto talenty rozvíjať v službe v našom zbore.

Sobotňajšie poobedie sme sa sústredili na princípy fungovania tímu. V skupinkách sme študovali 3 biblické príbehy, kde biblické postavy fungovali v tímoch. Jedným z nich bola návšteva Mojžišovho strýka, ktorý Mojžišovi poradil, aby si našiel tím ľudí, ktorí mu bude pomáhať a tak Mojžiš nebude unavený z práce, ktorú robil sám (2 Mojžišova 18, 13-27).
Každý princíp sme vysvetľovali na základe nejakej interakcie, aktivity a potom sme si vysvetlili, čo ten princíp môže znamenať v praxi. Rozprávali sme o záväzku, o tom, že každý je dôležitý, o jasne zadefinovanej vízii a komunikácii.
Po mládeži sme sa tentokrát vybrali na cestu domov už v sobotu večer. Už teraz sa veľmi tešíme, ako Pán Boh bude cez mládežníkov v NM používať veci, ktoré sa mohli učiť a ako sa všetci stretneme na záverečnom ŠPM 2.0 v Žiline.

Galéria