A potom… nám zažiaril Kristus!

15. Apr | PMx | Články | Akcie | KPM

V roku 2013 sme spolu oslávili okrúhle výročie a zažili takmer vojenský záchranný, pre večnosť dôležitý, výcvik,  Venovali sme veľkú pozornosť naším rukám a ústam, aby sme boli pripravení vydať počet v každý čas.

No neskončilo to minuloročnou dvadsaťročnicou. Pred pár dňami sme spolu zažili 21. ročník KPM, kedy sme sa rohodli urobiť zopár krokov viery. Ako napríklad veľa vecí odovzdať do rúk mladým ľuďom. Zavolali sme ich na pódium: aby viedli hry, robili scénky, hrali, kázali. Mali sme z toho obrovskú radosť a tešíme sa z novej generácie pracovníkov na KPM!

Druhým krokom viery bolo prijatie neľahkej výzvy a úlohy, ktorú nám zadal Pán Boh. Vnímali sme, že je rád, že sme sa na KPM posledné roky zameriavali na tréning a na posilnenie naších rúk. Ale zároveň aj to, že by bol rád, keby sme sa sústredili viacej na srdce. Skúmali, či horí. Nielen pre službu, ale pre Krista samotného. A to veru nebola tá najjednoduchšia úloha. Ako uchopiť srdce? Ako zabezpečiť jeho zmenu a Boží dotyk? To nemôže žiaden človek, žiadna konferencia.

No napriek tomu sme to spolu 3.-6.apríla 2014 v Žiline zažili spolu aj zvlášť…Zažiaril nám On sám, stretol sa s nami, dotkol sa, povedal pravdu do naších životov a my sme za to veľmi vďační…za to, že si použil aj program, aj oddelený čas, ktorý sme mali na stretnutie s Ním v sobotu popoludní a zároveň aj kopec iných vecí a momentov, ako to vie len On. Mohli by sme písať ako podrobne prebiehal program a čo sa dialo, no namiesto toho chceme radšej pridať zopár výpovedí od samotných vedúcich mládeží, ktorí do Žiliny prišli, k tomu zopár fotiek a jedno video.

Nech sa páči, aj takto bolo na KPM 2014:

Na otázku Keď našou túžbou bolo, aby nám zažiaril Kristus, stalo sa tak počas KPM? Kedy? Ako? naši priatelia odpovedali:

Pri poslednom slove som skutočne vnímala to, ako Pán žiari. To, že Jeho sláva je nadovšetko. Do môjho srdca vložil veĺkú pokoru a s ňou aj obrovské oslobodenie,že len Jemu patrí sláva a nie mne a že všetkým kam smerujem, Ho raz túžim osláviť. Až keď som sa vzdala mojej slávy, skutočne som uvidela tú Jeho.

Zažiaril a žiaril počas celého KPM, pretože mi dal milosť tam byť a už to je pre mňa niečo neskutočné a taktiež mi dal milosť spoznať tam nových l’udí a utužiť si aj niektoré vzťahy. Zažiaril, mnohokrát…

Hlavne asi cez ľudí!, Kedy som vnímala, že v nich je Kristus, ktorý ma miluje, všíma si ma, chce sa so mnou tešiť aj zdieľať, radovať a potom aj pri riešení problémov, keď v priebehu pár minút odkedy problém nastal - ON konal smile

Boh hovoril. Mala som problém so svojou sebahodnotou a poznaním pravdy, kto vlastne som. Po Dawsonovom seminári sa nestalo to, že už som s tým problém nemala. ale Pán Boh začal veľa hovoriť a ja som sa rozprávala s ľuďmi o tom a modlila sa. Ľudia sa modlili za mňa. Keď sme mali čas len ja a Boh tak som si písala všetky tie PRAVDY, ktoré potrebujem dostať z hlavy do srdca. Teraz prosím Ducha Svätého, aby mi v tom pomáhal.

Áno ,zažiaril. Ukazal mi napríklad to, že je treba pamätať na to, čo mi už zasľúbil a stáť na Jeho slove. Nie pýtať si stále nové a nové potvrdenia.

Zažiaril… mocne. Ako konkrétne? Odpovedal na niekoľkoročnú otázku.

Áno, stalo. V mnohých ohľadoch. Oveľa viac som si uvedomila,že som Jeho dieťa. Vždy. Za každých okolností. Že ma neodmieta, keď hreším, lebo ma miluje, i keď hriech nenávidí. Že v pokání môžem k Nemu prísť. V poslednej dobe som totiž často mala pocit, že sa mi stráca, že už ma viac nemôže milovať...

Nejsilnější okamžik, kdy jsem vnímal - nejlépe viděl - jaký je náš Bůh, že žije ve společenství třech a že i s námi chce mít toto společenství. Viděl jsem tehdy jak úžasná je Boží láska. Že opravdu by Bůh mohl si všechnu slávu a vše nechat pro sebe… a jsme svoření, abychom oslavovali vším Boha ne sebe… jenže Bůh nás to toho zahrnuje. Tehdy jsem plakal, protože jsem viděl jeho neskutečnou lásku k nám. Nemohu říct, že by byl jeden identifikovatelný moment - ale celé KPM od někud někam směřovalo. Připomněli jste mi co je skutečně to podstatné a důležité. Mám radost a děkuji za vaši službu… Chvála Bohu za to!

Najviac mi ZAŽIARIL KRISTUS v čase ticha - iba ja a môj Boh - bolo to pre mňa oslobodzujúce veľmi, lebo som si uvedomovala kto som. Veľakrát som o tom počula, že som Božia dcéra, ale boli to len informácie, ktoré neboli v mojom srdci, ale v tom okamihu to tak prenikalo do hlbky môjho srdca… že už nie som otrok, ale Jeho milovaná dcéra.

Áno, zažiaril. Vzťah s Kristom a láska k Nemu bola pre mňa skôr niečo ako príjemná povinnosť. Alebo zvyk? Neviem to pomenovať. Ale na KPM som sa do Neho naozaj zaľúbila a spoznala som v Ňom lásku. Chcem žiariť, CHCEM ho spoznávať a obrusovať sa na Božiu ženu. Nie z povinnosti.

A zopár odkazov pre nás:

Bol to pre mňa neskutočne požehnaný čas. Veľmi som to potrebovala a som za Vás všetkých vďačná.

Ďakujeme, že robíte KPM znovu a znovu a že si na tom dáte zaležať (napr. výzdoba) a že to robíte dobre, so srdcom a Boh sa k tomu priznáva. Ďakujem, že sa snažíte ísť stále hlbšie (veľmi ma potešil projekt “Aká je podstata prichádzajúcej generácie na Slovensku”).

Bolo skvelé, že ste tento rok dali príležitosť viacerým mladým. Snáď len toľko, aby ste vždy videli zmysel v svojej službe, nedali sa oklamať zlým a opretí o Boží oporný múr, svietili nám ostatným.

Ste super. Vždy veľa načerpám a ďakujem Bohu aj za vás! Za vaše úsilie, čas, nápady, nadšenie, inšpirácie… každé KPM je pre mňa veľkým povzbudením - je radosť na vás pozerať a učiť sa od vás.

Prajem vám hojnosť Božieho požehnania, múdrosť, vytrvalosť a silu na každý deň - nech sme verní v tom, do čoho nás Boh povoláva!

Čo je však podstatné, chcem vám poďakovať za odovzdanosť z akou idete do vecí a poďakovať Bohu za oheň, ktorý je vo vás. Buďte požehnaním pre Slovensko.

Páči sa mi čo Boh cez vás ROBI, že žiari a že si vás použiva ako nástroje, ktoré hrajú tie najkrajšie tóny. SOM veľmi vďačná Pánu Bohu za vás a aj za to, že som mohla byť na KPM.

Video


Nedeľné chvály zachytené z publika


Nedeľné chvály zachytené z publika

Galéria